Pravidla

 1. Časový harmonogram

Pátek 8.9.2017

19:30 – 20:30       možnost uschování věcí v DBCB

21:00                     sraz týmů na Velvyslanectví, které vám bude přiděleno

22:00                     začátek hry – vyzvednutí víz a možnost vstoupit do herního prostoru

22:00 – 6:00         zneškodňuje se strháváním šátků

06:00 – 18:00      zneškodňuje se šiškami

18:00                     konec hry

19:00 – 20:00      vyhlášení vítězů v DBCB


 1. Pro koho je hra určená

Pro 4 – 10ti členné skupiny ve věku od 15 let. Každý tým musí mít šéfa týmu, kterému je nejpozději v den zahájení hry 18 let. Šéf týmu zodpovídá za nezletilé hráče své skupiny, za jejich počínání během hry i po ní. Pokud je vás méně, můžete se spojit s jinou skupinou.


 1. Herní prostor

Vyznačený prostor bude zaslán všem řádně přihlášeným skupinám začátkem září. V prostoru se budete pohybovat jako řádní návštěvníci lesa, nevyhnete se patrně vstupu na soukromé pozemky. Je proto zapotřebí dbát všech zásad slušného chování, neporušovat zákony a nařízení (zákaz vstupu, zákaz rozdělávání ohně v lese a jeho blízkosti apod.). Někde v prostoru se nachází havarované letadlo. To musíte najít a přesně zaznačit na mapu. Na okraji hracího území jsou velvyslanectví, kde odevzdáváte materiál BETA 2. Nemocnice je umístěna v hlavním stanu (DBCB), kam nosíte zraněné.


 1. Prostor kolem havarovaného letadla (dále jen vrak)

Vrak je ohraničen červenobílou páskou. V ohraničeném prostoru kolem letadla je zákaz bojů (mezi týmy i mezi týmy a armádou). Prostor vraku je určen pouze pro ošetřování zraněných, pokud členové týmu neošetřují zraněné nebo nevynáší materiál BETA2 , musí prostor opustit. Pokud odnášíte zraněného od vraku, musíte to nahlásit dozoru z organizačního týmu!


 1. Týmy

Úkolem týmu je havarované letadlo najít a přesně jej zaznačit na mapě, odnést do nemocnice co nejvíce ošetřených zraněných a na velvyslanectví materiál BETA 2.

Každý člen týmu musí dodržovat pravidla hry, při hrubém porušení pravidel nebo dobrých mravů bude člen soudcem nebo hlavním organizátorem diskvalifikován.

Každý tým si sám vyrábí pro své členy označení, které během hry musí mít všichni členové stále na svém svrchním oblečení na levé paži. Označení hráčů je černé na červeném látkovém podkladu o velikosti 6X10 cm, na kterém je černě a čitelně nakreslené nebo vyšité písmeno a číslo člena daného týmu (např. A1). Písmeno týmu určí organizátoři. Číslem jedna je vždy označen šéf týmu. Označení slouží pro kontrolu (např. při kontrole víz nebo odevzdávání zraněných a BETA 2) případně pro podávání stížností.

Každý tým se musí na začátku hry zaregistrovat na Velvyslanectví 1, kde obdrží při začátku hry svá první víza. Členové týmů (dále jen „hráči“) musí mít vždy v herním prostoru platné vízum. Obnovit vízum si během hry může hráč na jakémkoliv velvyslanectví.

Týmy přebírají zodpovědnost za zraněné a materiál BETA 2 vždy, když je odnáší od vraku, nebo je ukořistí v boji.

Při střetu s armádou nebo s ostatními týmy se řídí pravidly boje, viz níže.

Týmy můžou krást ostatním týmům zraněné, černou skříňku nebo materiál BETA 2 podle pravidel bojů. Při všech bojích, u kterých jsou přítomni zranění, musí tým, který je přenáší, zajistit jejich bezpečí.


 1. Armáda

Armáda a organizátoři můžou používat, pro zachování akčnosti a hratelnosti, motorová vozidla. Členové armády mají na levé paži označení AR + číslo na bílém podkladu. Hlavním úkolem armády je hráčům znesnadnit lokalizaci letadla. Dále má armáda za úkol kontrolovat platnost víz, střežit zadržené v internačním táboře, zabavování materiálu BETA 2 a černé skříňky, střežení blízkého okolí havarovaného letadla (mimo vyznačený prostor), trestání přestupků proti pravidlům zkrácením platnosti nebo odebráním víza (mimo případ hrubého porušení pravidel).

V případě, že hráči nesou zraněné, černou skříňku nebo materiál BETA 2 je povinností armády je zabavit, a to podle pravidel boje. V tomto případě může armáda zaútočit i přes platná víza. V případě vítězství armády v tomto boji jsou poražení povinni dopravit zraněné nebo materiál BETA 2 tam, kam armáda určí (např. vrak, velvyslanectví, nemocnice atd.).

Armáda s týmy bojují podle pravidel boje, viz níže.

Při přemožením armádou jsou hráči povinni počkat na vojáky a budou internováni (tj. „uvězněni“ do internačního tábora), nebo jim bude odebrán kupón s nejvyšší časovou hodnotou. O trestu rozhodne voják. Během přemísťování do internačního tábora se nesmí zajatci pokoušet o útěk. O útěk je možno se pokusit až z internačního tábora. Zásah šiškou nebo stržení šátku při útěku znamená zneškodnění a dotyčný musí zpět do internačního tábora. Po každém nepodařeném pokusu o útěk se doba internace prodlužuje. O délce a místě internace rozhoduje armáda.


 1. Vízum

Je papírové, formátu cca A6. Víza se vydávají na velvyslanectvích, která jsou vyznačena na mapě. Vízum je časově omezeno a každý z hráčů si čas svého víza losuje, a to jak na začátku, tak během hry. Čas platnosti víza, který si můžete vylosovat je v rozmezí 3 – 6 hodin hrací doby. Čili každý hráč má platné vízum na jinak dlouhou dobu. Víza jsou nepřenosná, jsou vždy vypsána na konkrétní jméno a označení, které hráč ukáže velvyslankyni na své levé paži. Pozor na záměnu víz v průběhu hry, můžete si tím způsobit problém při kontrole armádou. Nové vízum si lze vyzvednout nejdříve 15 minut před jeho vypršením, v případě, že přijdete na velvyslanectví dříve, musíte počkat. Při kontrole vojskem musí hráč vízum předložit, v případě propadlého víza jej vojsko může zadržet a uvěznit v internačním táboře. Hráč se může pokusit střetu s armádou předem vyhnout nebo ji přebít dle pravidel bojů. Za neplatné se považuje i nečitelné či poškozené vízum.


 1. Zranění

Zranění se nachází v prostoru vraku. Vaším úkolem je raněné co nejlépe ošetřit a co nejrychleji transportovat do nemocnice, tak aby nepodlehli svým zraněním. Svou roli bude hrát i čas! Při záchraně zraněného se bude přihlížet i na ošetření u vraku (to bezprostředně před odchodem zkontroluje dozor u vraku), transport a stav v jakém je zraněný dopraven do nemocnice. Ošetřeného zraněného je nutné před odchodem z prostoru vraku nahlásit dozoru. Platí již výše zmíněné, že tým přebírá za zraněného odpovědnost v momentě, kdy jej odnese od vraku nebo ukrade jinému týmu! S raněným nesmíte opustit herní prostor.


 1. BETA 2

Tajný materiál BETA 2 je uložen v označených vojenských bednách. Materiál BETA 2 nesmí být vynesen z hracího prostoru. Materiál BETA 2 se musí odevzdávat k započítání bodů na kterémkoliv velvyslanectví. Pokud nebyl materiál BETA 2 donesen k započítání bodů, i přesto jej tým musí odevzdat do 18:30 na velvyslanectví nebo v tomto případě i do nemocnice. Tým zodpovídá za materiál BETA 2, který během hry získá. ( Když na konci hry budeme míst stejný počet vojenských beden jako na začátku, ulehčíte nám uspořádat další HELP J děkujeme) 1. Černá skříňka

V prostoru vraku se nachází černá skřínka. Pro započtení do bodování je potřeba ji zanést na velvyslanectví. Černou skříňku si týmy také můžou krást.


 1. Boje

Boje jsou rozděleny podle času do dvou typů:

 1. v časovém rozmezí 22:00 – 6:00 se zneškodňuje protivník stržením šátku. Šátek musí být viditelný a volně zasunutý za druhým šátkem uvázaným nad loktem levé ruky pod označením.
 2. v časovém rozmezí 6:00 – 18:00 se zneškodňuje zásahem šiškou. V případě sporů má pravdu ten, kdo hází.

Zneškodněný si okamžitě po zneškodnění dřepne, sedne nebo lehne a mlčí, a tak vyčká do konce boje (potyčky se dál nijak nezúčastňuje!!!).

V případě, že nese materiál BETA 2, zraněného/zraněné nebo černou skříňku, odevzdá je přemožiteli. V případě, že je přemožitelem voják, je zneškodněný zajat a voják jej uvězní v internačním táboře. Pokud je transport se zajatci napaden zbytkem týmu, tak se zajatci neúčastní bojů, sednou si a čekají, jak to dopadne!!!

Po střetu protivníků a odevzdání všech náležitostí přemožiteli, se musí protivníci od sebe vzdálit alespoň na vzdálenost 50 metrů, než se případně znovu pustí do boje.


 1. Bodování

Body lze získat za:

– ošetření zraněných (u vraku, při transportu, v nemocnici)

– odevzdání černé skřínky (na velvyslanectví)

– odevzdání tajného materiálu BETA 2 (na velvyslanectví)

– odevzdáním mapy se správně zaznačeným vrakem (na velvyslanectví)

– včasnou obnovu víza (nejdříve 15 min. před vypršením)

Přesné bodové ohodnocení je záměrně tajné.

Pořadí se určuje podle bodů a doplňujících informací od armády.


Hry se účastníš na vlastní nebezpečí. Neznalost pravidel neomlouvá. Zákaz používání motorových vozidel. Zákaz užívání alkoholu, drog a jiných návykových látek. Vyvaruj se zbytečné agrese a dbej na bezpečí vlastní i ostatních. Jakékoliv nejasnosti k pravidlům můžeš psát na mail help@skauti.cz. Během hry, v případě sporů s jiným týmem či armádou, můžeš volat na mobil soudce (při příjezdu obdržíte všechny potřebné kontakty).

Prosíme, dodržujte pravidla. Není v našich silách vše kontrolovat a není to ani účelem. Přece jen jsme skauti, a když ne, jsme lidi. Všichni si chceme hru užít a odnést si skvělý zážitek. Neznepříjemňujme si jej.

Díky, Tým organizátorů


Pravidla HELP 2017  v PDF ke stažení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *